دفتر مهندسین مشاورپوستی و همکاران در زمینه های زیر فعال می باشد :

طراحی ساختمانهای مسکونی، تجاری،اداری، مذهبی                     طراحی شهری                      معماری داخلی و دکوراسیون
     

همکاران ما
 • همراه علم
 • آونددانش
 • مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • بهسان پارس
 • Engel&Völker
 • رویال ساختمان آریا
 • شرکت پایا هور
 • پایگاه میراث فرهنگی بیستون
 • شرکت توسعه و عمران امید
 • سازمان میراث فرهنگی
 • سرمایه گذاری مسکن
 • روستای تاریخی میمند
 • Vektuel
 • بانک مسکن